همایش‌ها و سمینارهای ابرطلائی با موضوعاتی چون افزایش فروش، فروشندگی و ثروتمند شدن، در این دسته اطلاع‌رسانی می‌شوند و بلیط آن‌ها را نیز از همین‌جا می‌توانید تهیه کنید.