دوره‌های آموزشی بلندمدت ابرطلائی با موضوعاتی چون افزایش فروش، فروشندگی و ثروتمند شدن، در این دسته اطلاع‌رسانی می‌شوند و ثبت‌نام آن‌ها نیز از همین‌جا انجام می‌شود.