آموزش‌های مزتبط با کارآفرینی از راه‌اندازی کسب‌وکار جدید تا توسعه کسب‌وکار فعلی‌تان را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

, ,

چگونه در کسب و کارتان از رقیبان سبقت بگیرید؟

چگونه در کسب و کارتان از رقیبان سبقت بگیرید؟ بدون شک شما نیز ر…
راه اندازی کسب و کار
, ,

همه به سمت راه اندازی کسب و کار می‌روند!

چرا همه به جای کار کردن در سیستم های موجود به سمت راه‌اندازی کسب و کار می‌روند؟
آموزش فروش و بازاریابی
, ,

شم پولسازی خود را فعال کنید

علی درجزینی/ اگر به کارهایی که انسان‌های موفق و پولساز انجام می‌دهند، دقت کنید، متوجه می‌شوید که همه آن‌ها از هیچ کسی تقلید نمی‌کنند. الگوبرداری می‌کنند، اما تقلید نمی‌کنند. و همه کارهایشان را به سبک خودشان انجام می‌دهند...